Stopa, staw skokowy, podudzie

Skręcenie lub zwichniecie stawu skokowego jest jedną z najczęściej występujących kontuzji u osób uprawiających sport. W zależności od stopnia urazu uniemożliwia pełną aktywność fizyczną na okres 6–10 tygodni.

Metoda ARPwave pozwala nawet w przypadku zerwania więzadeł stawu skokowego 3 stopnia na odzyskanie sprawności w ciągu 10 sesji. Dla osób aktywnych sportowo możliwe jest przeprowadzanie nawet 2 sesji dziennie o ile organizm pacjenta jest w stanie zregenerować się odpowiednio szybko między sesjami. Najczęściej już na pierwszej sesji widać spektakularną poprawę i pacjent bez ryzyka może podjąć decyzję o przystąpieniu do pełnej serii 10 zabiegów.

Ból w stawie skokowym może być również związany z zespołem mięśnia piszczelowego przedniego. Metoda ARPwave pozwala zdiagnozować taką sytuację i przeprowadzić skuteczną terapię.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku bóli ścięgna Achillesa, często są on spowodowane nie tylko bezpośrednim naderwaniem tego ścięgna ale również zaburzeniami motorycznym związanymi z dysfunkcjami stopy, mięśnia piszczelowego przedniego, kontuzjami stopy. We wszystkich wymienionych przypadkach metoda ARPwave daje bardzo dobre rezultaty. Możliwe jest w szczególności poprawienie pracy stopy i stawu skokowego niezbędne do prawidłowego biegania.

Uważamy, że większość urazów ścięgna Achillesa jest skutkiem niepoprawnej pracy mięśni. Mięśnie pracujące według błędnych wzorców ruchowych nie absorbują odpowiednio obciążeń i z tego powodu zbyt duże siły przenoszą się ścięgno prowadząc do jego naderwania, zerwania bądź degeneracji.

Należy zwrócić uwagę, że istotne są wzorce ruchowe a nie siła mięśni. Gdyby silne mięśnie chroniły przed urazami czy zmianami degeneracyjnymi to problemy te nie dotykałyby wyczynowych sportowców.

Podczas rehabilitacji metodą ARPwave korygujemy wzorce ruchowe niezwykle szybko wysyłając do mięśni 500 razy na sekundę impuls przypominający naturalny sygnał wysyłany przez system nerwowy. Dla układu ruchowego jest to odpowiednik wykonania kilkuset ćwiczeń w ciągu sekundy. Sesja rehabilitacyjna trwająca zaledwie 10 minut odpowiada kilkunastu godzinom treningu.

Zazwyczaj po 10 sesjach uzyskujemy pełną funkcjonalność z dyskomfortem na poziomie 0–2 w 10-stopniowej skali.

Należy podkreślić, że metoda ARPwave jest skuteczna również w chronicznych stanach zapalnych ścięgna Achillesa, nawet gdy inne formy leczenia czy rehabilitacji nie przyniosły rezultatu.

Przywrócenie wzorców ruchowych połączone z istotna stymulacją mięśni pozwala bardzo szybko wyleczyć zapalenie rozcięgna podeszwowego.

W przypadku naderwanych mięśni (np. rozerwanego częściowo mięśnia płaszczkowatego) metoda ARPwave pozwala na spektakularnie szybkie zagojenie mięśnia bez konieczności unieruchomienia kończyny i powrót do pełnego zakresu ruchu/obciążeń w trakcie 10 sesji terapeutycznych. Badania kliniczne pokazują nawet 5 krotne skrócenie czasu gojenia ran, regeneracji tkanek, zrastania ścięgien i kości pod wpływem elektrostymulacji ARPwave. Terapia ARPwave pozwala skutecznie leczyć złamania przeciążeniowe kości piszczelowej (shin splints) – likwidując kompensacje i przywracając wzorzec ruchu likwiduje przyczynę kontuzji a przyspieszona regeneracja pozwala uniknąć długotrwałego powrotu do sprawności.