Mięśnie brzucha, pleców

W czasie terapii ARPwave w przypadku naciągnięcia lub zerwania mięśni brzucha, piersi lub pleców uczymy mięśnie pracy według poprawnych wzorców ruchowych. Ma to ogromne znaczenie ponieważ uważamy, że większość urazów powstaje w wyniku niepoprawnej pracy mięśni. Mięśnie pracujące według błędnych wzorców ruchowych nie absorbują odpowiednio obciążeń, przenosząc tym samym zbyt duże siły na więzadła, ścięgna czy kaletki prowadząc do ich zerwania, degeneracji bądź zapalenia.

Stosując metodę ARPwave trenujemy prawidłowe wzorce ruchowe mięśni niezwykle szybko wysyłając w ciągu sekundy 500 impulsów wywołujących skurcz i rozkurcz mięśnia. Dzięki temu dziesięcio-minutowa sesja ARPwave odpowiada wielogodzinnemu treningowi.

Już po pierwszej sesji spodziewamy się wyraźnych efektów (mniejszy ból, lepszy zakres ruchu).

Zazwyczaj po 10 sesjach uzyskujemy pełną sprawność funkcjonalną z dyskomfortem na poziomie 0–2 w 10-stopniowej

Podobnie postępujemy w przypadku przepukliny.