Trening

Efektywność

Jedna godzina treningu metodą ARPwave odpowiada kilkunastu godzinom treningu tradycyjnego.

Ma to znaczenie dla sportowców wyczynowych, którzy po prostu nie mają czasu by więcej trenować.

Podobnie sportowcy amatorzy, godzący aktywność fizyczną z pracą zawodową, z braku czasu często nie mogą poprawić osiąganych wyników. Trening ARPwave umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnego czasu.

Wysoka efektywność treningu ARPwave pomaga także osobom „niesportowym”, które chciałyby być sprawniejsze w życiu codziennym ale brakuje im wytrwałości: wielokrotnie zaczynały coś trenować ale przestawały ponieważ na efekty trzeba cierpliwie czekać. W treningu ARPwave efekty pojawiają się po kilku sesjach.

Brak urazów

Trenując metodą ARPwave nie przeciąża się stawów, ścięgien, przyczepów mięśniowych i więzadeł zatem nie można uszkodzić tych tkanek.

Dzięki temu trening ARPwave jest możliwy także u osób tuż po urazach, osób starszych czy też osób, które od dłuższego czasu były mało aktywne ruchowo.

Trening ARPwave pozwala też na przerwanie często występującej negatywnej spirali: przyczyną bólu np. w kolanie są słabe mięśnie, więc zaczynamy trenować mięśnie, niestety ćwiczenia przeciążają staw kolanowy i trening musimy przerwać. Metodą ARPwave można zacząć trenować z maksymalnymi obciążeniami od pierwszej sesji bez ryzyka przeciążenia tkanek.

Analogiczna sytuacja występuje u osób z nadwagą. Próbując zmniejszyć wagę pacjenci aktywizują się ruchowo. Niestety mięśnie nie przyzwyczajone do większego obciążenia nie działają poprawnie i pozwalają na przeciążenie stawów, które ulegają urazom. W treningu ARPwave możemy bardzo szybko i bez przeciążania stawów zwiększyć siłę mięśni i stopniowo przechodzić to tradycyjnych form aktywności.

Profilaktyka

Intensywne uprawianie jednej dyscypliny sportu często prowadzi do specyficznych kontuzji jak np. łokieć tenisisty czy kostka biegacza. Wzbogacenie treningu o ćwiczenia ogólnorozwojowe metodą ARPwave pozwala na uniknięcie kontuzji. Pozytywnym efektem dodatkowym jest istotne poprawienie wyników.

Dla każdego

Trening ARPwave nie wymaga umiejętności technicznych. Trenować mogą osoby bez doświadczenia sportowego w tym osoby w średnim wieku czy starsze (np. 90 lat).

Podstawowe procedury treningowe polegają na połączeniu elektrostymulacji neurologicznej z utrzymaniem prostej pozycji izometrycznej jak siedzenie, leżenie czy stanie.

Loosenig (wydłużanie mięśni)

W treningu metodą ARPwave występuje procedura Looseningu czyli wydłużania mięśni. Tę bardzo krótką procedurę (8-15 minut) stosujemy w celu przygotowania mięśni do intensywnego wysiłku (rozgrzewka) oraz dla przyspieszenia regeneracji po wysiłku.

Wydłużenie mięśni przed wysiłkiem zwiększa ich siłę, wytrzymałość, elastyczność oraz odporność na kontuzje.

Loosening stosowany po wysiłku likwiduje uczucie zmęczenia, zapobiega tzw. zakwasom, skraca okres regeneracji.

Podobne zastosowanie ma znany od dłuższego czasu streching, który niestety przeciąża przyczepy mięśniowe, ścięgna i więzadła.

Elektrostymulator neurologiczny ARPwave wysyła do mięśni impuls identyczny jak sygnał wysyłany przez system nerwowy umożliwiając ich wydłużenie się bez obciążania przyczepów.

Regeneracja podczas snu

Stosując neurologiczny elektrostymulator ARPwave podczas snu przyspieszamy krążenie krwi oraz syntezę białka co powoduje, że regeneracja po wysiłku (zawody, trening, praca) jest kilkukrotnie szybsza.