O metodzie ARPwave

Wzorce ruchowe

Uważamy, że większość urazów czy zmian degeneracyjnych jest skutkiem niepoprawnej pracy mięśni. Mięśnie pracujące według błędnych wzorców ruchowych nie absorbują odpowiednio obciążeń i z tego powodu zbyt duże siły przenoszą się na więzadła, ścięgna, chrząstki prowadząc do ich naderwania, zerwania bądź degeneracji.

Należy zwrócić uwagę, że istotne są wzorce ruchowe a nie siła mięśni. Gdyby silne mięśnie chroniły przed urazami czy zmianami degeneracyjnymi to problemy te nie dotykałyby wyczynowych sportowców.

Dobrą ilustracją zasadności takiego myślenia są badania dotyczące częstości zerwań typu „non-contact” więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Wyczynowe zawodniczki zrywają ACL 4-5 razy częściej niż rówieśnicy uprawiający tą samą dyscyplinę sportu. Natomiast wprowadzenie uzupełniającego treningu zorientowanego na zmianę wzorców ruchowych zmniejszyło częstość zerwań ACL u kobiet 4 krotnie.

Podczas rehabilitacji metodą ARPwave korygujemy wzorce ruchowe niezwykle szybko wysyłając do mięśni 500 razy na sekundę impuls przypominający naturalny sygnał przekazywany przez system nerwowy. Dla układu ruchowego jest to odpowiednik wykonania kilkuset ćwiczeń w ciągu jednej sekundy. Trwające zaledwie kilkanaście minut ćwiczenia w połączeniu z elektrostymulacją neurologiczną odpowiadają całodziennemu treningowi.

Mięśnie pracujące według poprawnych wzorców ruchowych zmniejszają obciążenie uszkodzonej tkanki co prowadzi do redukcji bólu i ułatwieniu procesu gojenia.

Staw, w którym występują zmiany degeneracyjne powodujące ból i często prowadzące do endoplastytki można porównać do intensywnie eksploatowanej szosy z wyraźnymi koleinami. Koleiny to przeciążone miejsca w stawie. Skorygowanie wzorców ruchowych mięśni powoduje zmniejszenie obciążenia zniszczonych fragmentów stawów; jakby samochody zaczęły jeździć pomiędzy koleinami.

Podobnie, przeciążony przyczep mięśnia, który z powodu niepoprawnej pracy mięśni ulega naderwaniu, przestanie boleć i zacznie się goić jeżeli mięśnie zaczną pracować w taki sposób, że ten przyczep nie będzie nadmiernie obciążony.

Przyspieszone gojenie

Stosowany w naszej metodzie neuroelektrostymulator ARP Rx100 przyspiesza krążenie krwi oraz syntezę białka (4-5 razy). Szybsze krążenie krwi to lepsze odżywianie tkanek, ewakuacja zbędnych produktów przemiany materii oraz głębsza penetracja miejsca urazu co ma szczególne znaczenie dla tkanek słabo ukrwionych. Lepiej ukrwione tkanki, odciążone dzięki skorygowaniu wzorców ruchowych goją się kilkukrotnie szybciej.

Jeżeli rozpoczniemy rehabilitację natychmiast po urazie bądź operacji przyspieszenie krążenia krwi i syntezy białka zapobiegnie powstawaniu stanu zapalnego, zmniejszy ból, obrzęk i krwiak.

Zwiększenie siły masy mięśniowej

W metodzie ARPwave niezwykle szybko zwiększamy siłę i masę mięśniową. Bardzo często obwód uda w kontuzjowanej nodze zwiększa się o 2-3 cm w ciągu 10 sesji.

Wydawać się może, że powyższe sformułowanie stoi w sprzeczności z początkowym stwierdzeniem, że siła mięśni nie chroni przed urazami. Podczas rehabilitacji metodą ARPwave zwiększamy siłę „adresowaną” - wzmacniamy mięśnie w taki sposób by potrafiły, pracując według nowo wyuczonych wzorców ruchowych, akceptować większe obciążenie (ruchy o wyższej dynamice bądź rosnącą ilość powtórzeń).

Od 5 tej sesji przeprowadzamy testy ruchowe, które mają na celu sprawdzenie poziomu obciążeń akceptowanego przez mięśnie. Jednocześnie testy ułatwiają odbudowę zaufania utraconego na skutek urazu bądź choroby. Staramy się doprowadzić do sytuacji, w której pacjent używa kontuzjowanej kończyny w identyczny sposób jak kończyny zdrowej, bez zawahania czy ograniczeń.

Przeciwwskazania

PRZECIWSKAZANIA

  • Rozrusznik serca
  • Ciąża
  • zakrzepica żył głębokich
    w ostatnich 24 miesiącach

NIE JEST PRZECIWSKAZANIEM

  • Choroba nowotworowa
  • Implant (metalowy lub ceramiczny np. endoproteza, unieruchomienie śródkostne, zespolenie międzykręgowe)
  • Nadciśnienie
  • Pompa insulinowa